fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Tak Pracujemy 2014

Plastyka w wychowaniu naszych dzieci odgrywa ogromną żywotną rolę. Proces rysowania, malowania czy konstruowania jest skomplikowanym aktem, w którym dziecko łącząc różne elementy swego doświadczenia stwarza nową, sensowną całość. W procesie dobierania, użycia w określony sposób i przekształcenia tych elementów powstaje nie tylko obrazek czy rzeźba – dziecko ujawnia jak myśli, czuje i widzi. Plastyka jest dla niego twórczą, dynamiczną aktywnością.

                                                                                                                              V. Lowenfeld