fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

MAŁE WARSZTACIKI TWÓRCZE – CZAS MAŁYCH ARTYSTÓW

Pierwsze lata edukacji w szkole podstawowej mają ogromny wpływ na wszechstronny  rozwój dziecka, tworzą fundament, na którym oparty będzie dalszy przebieg procesów edukacyjnych.

Edukacja artystyczna w tym okresie jest jednym z czynników ułatwiających adaptację dziecka do nowych warunków i wymagań stawianych przez szkołę. Możliwość uczestniczenia w zabawach plastycznych i pełna akceptacja dla swobodnej wypowiedzi językiem sztuki, daje ogromną szansę dziecku na poznawanie rytmu pracy, rozbudzanie ciekawości  poznawczej i motywacji do zdobywania wiedzy na wielu płaszczyznach.2012-10-17 08.46.56

Urozmaicony charakter zajęć artystycznych w pierwszych latach edukacji szkolnej pozwala dziecku przede wszystkim na swobodne rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie twórczych dyspozycji, a spontaniczność w wyrażaniu indywidualnej dla każdego dziecka ekspresji twórczej daje radość z działania i tworzenia.

 

Cykl spotkań „Małe Warsztaciki Twórcze” to propozycja skierowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym klasy I – III i klasy IV – VI szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców.

„Rysujemy i malujemy inaczej” oraz „Zabawy z przestrzenią”, to dwa bloki tematyczne pełne niespodzianek i oryginalnych propozycji do pracy indywidualnej i w grupach, w trakcie których dzieci będą poznawały różnorodne techniki plastyczne i materiały. Podczas warsztatów dzieci w  atmosferze radosnej zabawy, bez rywalizacji i konkurencji, będą rozwijały wrażliwość  i wyobraźnię plastyczną, będą doskonaliły umiejętności manualne i warsztatowe. 2012-10-17 08.48.49