fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Małe warsztaciki twórcze – online

Zapraszam do zapoznania się nową ofertą Pracowni Plastycznej INVENI/RYT.

Najnowsza oferta jest projektem skierowanym do szkół i klas, które korzystały z bloku zajęć „Małe warsztaciki twórcze” oraz dla tych klas, które do tej pory nie uczestniczyły w wyżej wymienionym  projekcie edukacji artystycznej . Dotychczasowa formuła warsztatów odbywających się w budynku szkoły – gabinecie lekcyjnym lub pomieszczeniu pracowni na Starym Mieście w Elblągu, w wyniku przedłużającej się pandemii stała się niemożliwa. Aby jednak  dać możliwość, uczniom klas I – III  kontynuowania edukacji artystycznej, poznawania ciekawych zagadnień związanych ze sztuką i pogłębiania wrażliwości estetycznej, przygotowałem dwa warianty prowadzenia warsztatów ONLINE.

  1. Prowadzący warsztaty, prowadzi zajęcia online z gabinetu w szkole wykorzystując oprogramowanie i sprzęt wychowawcy klasy. (Wstęp prowadzącego warsztaty na teren szkoły tylko po uzgodnieniu z dyrekcją, wychowawcą klasy i rodzicami). Materiały plastyczne potrzebne do realizacji zadania, tu mamy dwie możliwości:a) dzieci korzystają ze swoich zasobów i materiałów plastycznych posiadanych w domu (ołówki, kredki, mazaki, pędzelki, farby itp.) lub zakupionych przed wyznaczonym terminem zajęć. Koszt: 10 złb)część materiałów przygotowana przez prowadzącego warsztaty (nietypowe materiały np. glina, tektura, styrodur itp.) Koszt: 15 zł, które trzeba będzie odebrać w szkole przed terminem wyznaczonych zajęć. Czas trwania zajęć do 75 minut.
  2. Prowadzący warsztaty, prowadzi zajęcia online z pracowni na Starym Mieście w obecności wychowawcy klasy i na komputerze nauczyciela z dostępem do oprogramowania umożliwiającego prowadzenie lekcji online. Prowadzenie zajęć w tej formule po uzgodnieniu z dyrekcją, wychowawcą klasy i rodzicami. Materiały plastyczne potrzebne do realizacji zadania, tu mamy dwie możliwości: a)dzieci korzystają ze swoich zasobów i materiałów plastycznych posiadanych w domu (ołówki, kredki, mazaki, pędzelki, farby itp.) lub zakupionych przed wyznaczonym terminem zajęć. Koszt: 10 zł ,   b)część materiałów przygotowana przez prowadzącego warsztaty (nietypowe materiały np. glina, tektura, styrodur itp.) Koszt: 15 zł, które trzeba będzie odebrać w szkole przed terminem wyznaczonych zajęć. Czas trwania zajęć do 75 minut.                                                                                                                                       Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu nr: 606481828                                                                                             Poniżej kilka zdjęć z już przeprowadzonych zajęć online z pracowni na Starym Mieście w Elblągu.