fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Tajniki Pracowni: Prasa walcowa

Dla większości dzieci uczęszczających na warsztaty plastyczne wejście do pracowni jest wielkim wydarzeniem.prasaprasa 05

Nowe miejsce, nowe przedmioty i urządzenia, zapachy farb i terpentyny, to wszystko sprawia, że pracownia jest odmienną przestrzenią. prasa 04Już w pierwszym pomieszczeniu stoi prasa walcowa, urządzenie tajemnicze, bardzo duże i nie wiadomo do czego służy. Jedną z dziedzin plastycznych, która w mojej pracowni  zajmuje ważne miejsce jest grafika warsztatowa. Pod pojęciem grafiki – słowa wywodzącego się z języka greckiego „graphein”- pisać, rysować, rozumiem wyrażanie form widzianych bądź odczutych przez twórcę poprzez linie , punkty i płaszczyzny. Jest to twórcze przekształcenie rysunków i szkiców  na odpowiednim materiale w celu uzyskania zamierzonej ilości odbitek. Kryterium podziału technik graficznych jest materiał z jakiego została wykonana forma drukarska (negatyw) – drewno, kamień, metal, guma, oraz w jaki sposób została opracowana forma drukarska. Do technikprasa walcowa 03mechanicznych opracowywania formy drukarskiej  zalicza się drzeworyt, metaloryt, kamienioryt, linoryt. Do technik chemicznych zalicza się trawienie wklęsłe i wypukłe, litografię oraz techniki fotochemiczne. Kolejnym kryterium podziału technik graficznych jest sposób druku: druk wypukły, druk wklęsły, druk płaski, sitodruk.

Jedną z łatwiejszych technik graficznych jest linoryt zaliczany do druku wypukłego. Mechaniczne opracowywanie formy drukarskiej w miękkiej gumie jest stosunkowo łatwe do wykonania nawet dla dzieci 5 – 6 letnich. Od wielu lat dzieci biorące udział w warsztatach plastycznych realizują swoje pomysły w technice linorytu wykonując odbitki przy pomocy prasy walcowej, która ułatwia proces druku, zastępując  druk ręczny drukiem mechanicznym.  Prasa znajdująca się w pracowni pozwala także na wykonywanie odbitek  w technikach druku wklęsłego i płaskiego.

Dodaj komentarz