fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Credo

Pracownia plastyczna INVENI/RYT powstała w 2001 roku. Założeniem programowym pracowni jest edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Forma warsztatów plastycznych to szczególny rodzaj czasu i przestrzeni, w której wszystko jest możliwe, w której spotyka się wiedza o otaczającym świecie z potrzebą mówienia o nim i chęcią wyrażania siebie przy pomocy artystycznych środków przekazu . Istotą spotkań warsztatowych jest proces twórczy , który uwalnia nagromadzone emocje, uaktywnia sferę niewerbalną, uczy akceptacji siebie, wyzwala aktywne postawy, kształtuje wrażliwość estetyczną oraz staje się narzędziem promującym sztukę i kulturę. Pracownia plastyczna to magiczna przestrzeń, która powinna dawać poczucie bezpieczeństwa, relaksu i odpoczynku. Jest to przestrzeń o szczególnym oddziaływaniu arteterapeutycznym, miejsce, w którym nie tylko my stwarzamy i kształtujemy sztukę, ale także ona kształtuje nas.