fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Studzienna 26b, 82-300 Elbląg, Polska

Kuźnia talentów dla dzieci i młodzieży10-16 lat

KUŹNIA TALENTÓW

To program skierowany do dzieci i młodzieży, które odkryły w sobie potrzebę mówienia o świecie i wyrażania siebie językiem sztuki. Ten czas to wspaniała przygoda ze sztuką, podczas której uczestnicy warsztatów będą zgłębiali arkana grafiki warsztatowej, rysunku, malarstwa, rzeźby. Przez rok uczestnicy będą mogli poznać takie techniki jak:

  • rysunek
  • malarstwo
  • rzeźba (glina, papier, gips)
  • druk wypukły (linoryt, drzeworyt, gipsoryt)
  • druk wklęsły (akwaforta, akwatinta, sucha igła)
  • recycling art (sztuka z odzysku)
  • zabawy arteterapeutyczne
  • i wiele innych…

UCZESTNICY

Jest to program skierowany do dzieci w wieku 10 – 16 lat.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE O GODZINIE 17.00  lub 17.30

Karnet B 350 zł  7 wejść w tym 1 wejście gratis

Opłata: 6 x 55 zł = 350 zł – 90 min

Karnet ważny przez 8 tygodni od daty zakupu

Godziny wstępu: 16.30, 17.00 lub 17.30

Obejmuje zajęcia:  KUŹNIA TALENTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 10 – 16 LAT

Karnet E 380 zł    7 wejść w tym 1 wejście gratis

Opłata: 6 x 60 zł = 380 zł – 120 min

Karnet ważny przez 8 tygodni od daty zakupu

Godziny wstępu:16.30 lub 17.00

Obejmuje zajęcia: KUŹNIA TALENTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 10 – 16 LAT

UWAGA !

Karnety opłacamy w dniu zakupu kartą płatniczą lub przelewem. Karnet ważny będzie przez 8 tygodni od dnia zakupu. Abonament należy wykorzystać w okresie ważności karnetu. Po wykorzystaniu wszystkich wejść przed upływem 8 tygodni, należy wykupić kolejny karnet. Jeśli wejścia nie zostaną wykorzystane w terminie obowiązywania karnetu, wpłacone środki nie przechodzą na kolejny karnet. Niewykorzystane 1 wejście gratis również nie przechodzi na kolejny karnet.