fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Tak Pracujemy 2012

Sztuki dziecka nie można oceniać za pomocą kryteriów piękna czy smaku stosowanych wobec prac osób dorosłych. Mimo to sztukę tę tradycyjnie rozpatruje się w jej relacji do kanonów estetyki. W wychowaniu przez sztukę produkt finalny powinien być podporządkowany procesowi twórczemu. Jest to proces dziecięcego myślenia, odczuwania, spostrzegania, reakcji na otoczenie.

                                                                                                                                                       V. Lowenfeld