Bogdan Kiliński, ul.Studzienna 26b, 82-300 Elbląg, Polska

Tak Pracujemy 2012


Warning: Undefined variable $like_page_script in /home/pracowniaryt/ftp/instalator/wordpress2/wp-content/plugins/new-facebook-like-share-follow-button/new-facebook-like-share-follow-button.php on line 125

Warning: Undefined variable $share_page_script in /home/pracowniaryt/ftp/instalator/wordpress2/wp-content/plugins/new-facebook-like-share-follow-button/new-facebook-like-share-follow-button.php on line 173

Sztuki dziecka nie można oceniać za pomocą kryteriów piękna czy smaku stosowanych wobec prac osób dorosłych. Mimo to sztukę tę tradycyjnie rozpatruje się w jej relacji do kanonów estetyki. W wychowaniu przez sztukę produkt finalny powinien być podporządkowany procesowi twórczemu. Jest to proces dziecięcego myślenia, odczuwania, spostrzegania, reakcji na otoczenie.

                                                                                                                                                       V. Lowenfeld