Bogdan Kiliński, ul.Studzienna 26b, 82-300 Elbląg, Polska

Turnus II – Wakacje w Pracowni 2016