fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Zajęcia dla szkół podstawowych – MAŁE WARSZTACIKI TWÓRCZE

MAŁE WARSZTACIKI TWÓRCZE

Cykl spotkań „Małe Warsztaciki Twórcze” to propozycja skierowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym klasy I – III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców.

„Rysujemy i malujemy inaczej” oraz „Zabawy z przestrzenią”, to dwa bloki tematyczne pełne niespodzianek i oryginalnych propozycji do pracy indywidualnej i w grupach, w trakcie których dzieci będą poznawały różnorodne techniki plastyczne, materiały i zagadnienia w sztuce.

Zapewniam wszystkie materiały potrzebne do realizacji poszczególnych zadań.

Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu.

Koszt zajęć: 15,00 zł od każdego uczestnika warsztatów lub do uzgodnienia

Czas trwania zajęć: 75 min.

Nową formą spotkań  warsztatowych  jest cykl  zajęć o charakterze  arteterapeutycznym . Skierowany jest  do grup, w których pojawiają  się  trudności  wychowawcze.

KREATYWNI W TRUDNOŚCIACH – to próba rozwiązywania  problemów językiem sztuki,który w prosty i atrakcyjny sposób ma przynieść  uczestnikom radość tworzenia  i świadomość pokonywania trudności.

Ilość spotkań do uzgodnienia.

Koszt zajęć : 20,00 zł od każdego uczestnika lub do uzgodnienia.

Czas trwania zajęć: do 90 min

Odkryj swój talent – klasy IV – VIII – to projekt skierowany do dzieci szkół podstawowych , którego głównym celem jest rozwój myślenia abstrakcyjnego – niefiguratywnego i wzbudzenie w jego uczestnikach radości tworzenia . „Akcja abstrakcja…”, „Moje imię”, „Litera dużego formatu”, to tylko trzy z licznych  tematów przygotowanych do realizacji przez dzieci.  Warsztaty będą się odbywały  w pracowni na ul. Studziennej 26 B lub gabinecie szkoły.

Ilość spotkań do uzgodnienia.

Koszt zajęć: 20,00 zł od każdego uczestnika lub do uzgodnienia

Czas trwania zajęć : do 90 min

Warsztaty plastyczne stacjonarne.

PRACOWNIA PLASTYCZNA MIEJSCEM SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Pracownia plastyczna to przestrzeń, której istotą jest proces twórczy, w której realizowane są różnorodne projekty plastyczne mające za główny cel rozwój zdolności manualnych, kształtowanie wyobraźni i umiejętności spontanicznego wyrażania tego co jest w nas ukryte. W dzisiejszym świecie pracownia plastyczna to także miejsce spotkania z drugim człowiekiem ale również oaza ciszy i spokoju pomagająca żyć inaczej. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych szkół podstawowych i średnich.

Warsztaty będą się odbywały w pracowni na ul.Nitschmana 30 A

„Na płaszczyźnie koła” – SPA duszy,  „Jestem dźwiękiem”, „Moja gama kolorów – jestem kolorem”, „Mozaika -nauka cierpliwości”, to tylko kilka propozycji tematów  do realizacji podczas zajęć.

Koszt zajęć: 20,00 zł od każdego uczestnika zajęć

Czas trwania: 90 min