Bogdan Kiliński, ul.Studzienna 26b, 82-300 Elbląg, Polska

Karnet wstępu

W tym roku szkolnym zmienią się zasady wstępu do pracowni na warsztaty plastyczne. Nowe zasady będą obowiązywały od 2 września 2019 roku do zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2020 roku.

CENY KARNETÓW

Karnet A 210 zł 7 wejść w tym 1 wejście gratis

Opłata: 6 x 35 zł = 210 zł – 60 min

Karnet ważny przez 8 tygodni od daty zakupu

Godziny wstępu: 15.30 lub 16.30

Obejmuje zajęcia ZABAWY PLASTYCZNE DLA DZIECI 5 – 9 LAT

 

Karnet B 270 zł  7 wejść w tym 1 wejście gratis

Opłata: 6 x 45 zł = 270 zł – 90 min

Karnet ważny przez 8 tygodni od daty zakupu

Godziny wstępu: 17.00 lub 17.30

Obejmuje zajęcia:  KUŹNIA TALENTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 10 – 16 LAT

 

Karnet C 360 zł   7 wejść w tym 1 wejście gratis

Opłata: 6 x 60 zł = 360 zł – 120 min

Karnet ważny przez 8 tygodni od daty zakupu

Godziny wstępu: 17.00 lub 17.30

Obejmuje zajęcia:  PRZYGOTOWANIE NA STUDIA O KIERUNKU ARTYSTYCZNYM

 

Karnet D 330 zł   7 wejść w tym 1 wejście gratis

Opłata: 6 x 55 zł = 330 zł – 120 min

Karnet ważny przez 8 tygodni od daty zakupu

Godziny wstępu: 17.00 lub do uzgodnienia

Obejmuje zajęcia: ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

 

Karnet E 300 zł    7 wejść w tym 1 wejście gratis

Opłata: 6 x 50 zł = 300 zł – 120 min

Karnet ważny przez 8 tygodni od daty zakupu

Godziny wstępu: 17.00

Obejmuje zajęcia: KUŹNIA TALENTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 10 – 16 LAT

UWAGA !

Karnety opłacamy w dniu zakupu kartą płatniczą lub przelewem. Karnet ważny będzie przez 8 tygodni od dnia zakupu. Abonament należy wykorzystać w okresie ważności karnetu. Po wykorzystaniu wszystkich wejść przed upływem 8 tygodni, należy wykupić kolejny karnet. Jeśli wejścia nie zostaną wykorzystane w terminie obowiązywania karnetu, wpłacone środki nie przechodzą na kolejny karnet, niewykorzystane 1 wejście gratis również nie przechodzi na kolejny karnet.