fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Tak Pracujemy 2010

Umiejętności plastyczne pełnią ważną funkcję we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży. Są one jednak traktowane często jako drugorzędne, a zajęcia plastyczne w szkole spotykają się nierzadko z niechęcią zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Tymczasem aktywność plastyczna służy nie tylko rozwijaniu sprawności manualnej dziecka. Odgrywa też ważną rolę w jego rozwoju poznawczym, społecznym i kulturalnym. Ma też nieocenione znaczenie terapeutyczne – pomaga w uświadamianiu sobie i wyrażaniu emocji, poznawaniu siebie i otaczającego świata.

                                                                                                                                J.A. Sienkiewicz – Wilowska