fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

Wracamy na zajęcia !!!

W czasie epidemii koronowirusa pracownia była zamknięta, ale od kilku tygodni wiele ograniczeń dla poszczególnych branż jest stopniowo znoszonych. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, których aktywności w różnych dziedzinach zostały znacznie ograniczone. Wracamy do pracowni plastycznej!!! 1 czerwca zostaną przywrócone zajęcia w pracowni  według zmienionego grafiku, który będzie obowiązywał do rozpoczęcia wakacji, dotychczasowy traci ważność.

W związku z podwyższonymi reżimami sanitarnymi uczestnictwo w warsztatach plastycznych w pracowni ulega zmianom. Konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia, że oddając dziecko na warsztaty plastyczne w czasie stanu pandemii COVID19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19: a) dziecka b) rodziców/ opiekunów c) innych  domowników i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury u dziecka i zapoznałem/łam się  z procedurą bezpieczeństwa na terenie pracowni w okresie pandemii.

Stosowne dokumenty do podpisania w pracowni.

Zapraszam na zajęcia wszystkich uczestników, którzy mieli wykupione karnety, są aktualne i do wykorzystania (jeżeli się uda, to do rozpoczęcia wakacji) oraz innych chętnych w zależności od wolnych miejsc. Wejścia do pracowni będą odbywały się w godzinach : od 10.00 do 11.30, 12.00 – 14.00, 15.00 – 16.30,  17.00 – 19.00 (dokładny grafik w zakładce Godziny zajęć w pracowni). Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie.

Po każdej grupie pomieszczenie pracowni będzie wietrzone,  stoły, krzesła, klamki, poręcze oraz inne urządzenia w pracowni oraz ciągi sanitarne będą dezynfekowane.

Wstęp dziecka na zajęcia możliwy będzie po uzgodnieniu dnia tygodnia i godziny. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, cały przyszły tydzień przeznaczam na zorganizowanie poszczególnych grup i zapisy.

Liczba dzieci w poszczególnych grupach zostaje ograniczona do 8 (zgodnie z zaleceniami GIS ustala się, że minimalna powierzchnia do prowadzenia zajęć wynosi 4 m2- na dziecko).

Przed wejściem do pracowni  konieczna będzie dezynfekcja i mycie rąk płynem do dezynfekcji. Dziecko do pracowni przychodzi we własnej maseczce, którą po zajęciu miejsca będzie można zdjąć, lub własnej przyłbicy ochronnej.

Na zajęcia  mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

Jeżeli dziecko będzie wykazywało oznaki choroby prowadzący ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na warsztaty.

Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.

Do pracowni dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna zdrowa osoba dorosła.