fbpx

Bogdan Kiliński, ul.Nitschmanna 30A , 82-300 Elbląg, Polska

warsztaty plastyczne 2019/2020 – oferta dla przedszkoli i szkół

Po wakacyjnej przerwie w poniedziałek 2 września zostaną wznowione warsztaty plastyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli oraz  ich wychowawców. Od 19 lat pracownia realizuje projekt artystyczno – edukacyjny pod nazwą „Małe warsztaciki twórcze” . Oferta skierowana jest do  tych grup przedszkolaków i klas, które kolejny rok chcą doskonalić swoje zdolności plastyczne i podejmować nowe wyzwania oraz dla tych klas, które po raz pierwszy zechcą spróbować swoich sił w rysunku, malarstwie, rzeźbie, grafice warsztatowej i wielu innych działaniach twórczych wpływających na wielozmysłowy rozwój osobowy dziecka. Dla uczestników warsztatów została przygotowana bardzo ciekawa oferta zajęć warsztatowych skierowanych do różnych grup wiekowych.

MAŁE WARSZTACIKI TWÓRCZE

Cykl spotkań „Małe Warsztaciki Twórcze” to propozycja skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym klasy I – III i klasy IV – VIII szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców.

„Rysujemy i malujemy inaczej” oraz „Zabawy z przestrzenią”, to dwa bloki tematyczne pełne niespodzianek i oryginalnych propozycji do pracy indywidualnej i w grupach, w trakcie których dzieci będą poznawały różnorodne techniki plastyczne i materiały.

Zapewniam wszystkie materiały potrzebne do realizacji poszczególnych zadań.

Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu.

Koszt zajęć: 12,00 zł od każdego uczestnika warsztatów lub do uzgodnienia

Czas trwania zajęć: ok 75 min.

 

Nową formą spotkań  warsztatowych  jest cykl  zajęć o charakterze  arteterapeutycznym . Skierowany jest  do grup, w których pojawiają  się  trudności  wychowawcze.

KREATYWNI W TRUDNOŚCIACH – to próba rozwiązywania  problemów językiem sztuki,który w prosty i atrakcyjny sposób ma przynieść  uczestnikom radość tworzenia  i świadomość pokonywania trudności.

Ilość spotkań do uzgodnienia.

Koszt zajęć : 12,00 zł od każdego uczestnika lub do uzgodnienia.

Czas trwania zajęć: do 90 min

 

ODKRYJ SWÓJ TALENT  – to projekt skierowany do dzieci szkół podstawowych klasy IV – VIII, którego głównym celem jest rozwój myślenia abstrakcyjnego – niefiguratywnego i wzbudzenie w jego uczestnikach radości tworzenia . „Akcja abstrakcja…”, „Moje imię”, „Litera dużego formatu”, to tylko trzy z licznych  tematów przygotowanych do realizacji przez dzieci.  Warsztaty będą się odbywały  w pracowni na ul. Studziennej 26 B lub gabinecie szkoły.

Ilość spotkań do uzgodnienia.

Koszt zajęć: 15,00 zł od każdego uczestnika lub do uzgodnienia

Czas trwania zajęć : do 90 min

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA MIEJSCEM SPOTKANIA ZE SZTUKĄ ( zajęcia stacjonarne – pracownia ul.Studzienna 26 B)

Pracownia plastyczna to przestrzeń, której istotą jest proces twórczy, w której realizowane są różnorodne projekty plastyczne mające za główny cel rozwój zdolności manualnych, kształtowanie wyobraźni i umiejętności spontanicznego wyrażania tego co jest w nas ukryte. W dzisiejszym świecie pracownia plastyczna to także miejsce spotkania z drugim człowiekiem ale również oaza ciszy i spokoju pomagająca żyć inaczej.

Warsztaty będą się odbywały w pracowni na ul.Studziennej 26 B na Starym Mieście w Elblągu.

„Na płaszczyźnie koła” – SPA duszy,  „Jestem dźwiękiem”, „Moja gama kolorów – jestem kolorem”, „Mozaika -nauka cierpliwości”, to tylko kilka propozycji tematów  do realizacji podczas zajęć.

Koszt zajęć: 15,00 zł od każdego uczestnika zajęć

Czas trwania: 120 min